Er is een fout opgetreden in dit component.

Welke vormen van kinderopvang zijn er?

De volgende vormen van kinderopvang vallen onder de wet:

 

 • Dagopvang
  Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door kunnen worden opgevangen.
 • Buitenschoolse opvang
  Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar vóór en na schooltijd en in de vakanties, tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.
 • Gastouderopvang
  Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of van het kind. Wat houdt het in? De gastouder mag maximaal zes kinderen opvangen. Hieronder kunnen ook eigen kinderen, kinderen van de partner of pleegkinderen tot 10 jaar vallen. Ook mag gastouderopvang in het huis van de gastouder of het huis van de kinderen plaatsvinden.Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
 • Ouderparticipatiecrèches
  Ook ouderparticipatiecrèches, waarin een groep ouders beurtelings de kinderen van de créche (waaronder hun eigen kind) opvangt, vallen onder de Wet kinderopvang. Ze zijn vrijgesteld van de verplichting om een oudercommissie te hebben. Alle overige kwaliteitseisen gelden wel.

Niet in de wet
De Wet kinderopvang gaat nadrukkelijk niet over vrienden-/familiediensten of een incidentele oppas (de zogenoemde informele kinderopvang). Peuterspeelzalen en het overblijven van schoolgaande kinderen vallen ook niet onder de wet.