Er is een fout opgetreden in dit component.

Mag ik buiten de schoolvakanties om mijn kind op vakantie nemen?

Nee, dat is een overtreding van de Leerplichtwet.

De schoolvakanties zijn in Nederland verdeeld over noord, midden en zuid. De data voor de zomer-, kerst- en meivakantie worden vastgesteld door de overheid en zijn gespreid over de regio's. Als u uw kind buiten schoolvakanties om op vakantie wilt nemen, kunt u een verzoek indienen bij de schooldirectie. Het beste is om dit acht weken van tevoren te doen. Een verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan tien schooldagen duren en niet meer dan één keer per jaar worden gegeven. Verder gelden de volgende drie voorwaarden:

  • Het moet gaan om een gezinsvakantie;
  • Het beroep van u of uw partner maakt het onmogelijk om de vakantie te plannen in de vastgestelde schoolvakantie;
  • Uw vakantie valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.

De schooldirecteur kan om een werkgeversverklaring of eigen verklaring zelfstandige vragen. Een verlofaanvraag van meer dan tien dagen komt via de schooldirecteur bij de leerplichtambtenaar terecht. Deze weegt het advies van de school meestal mee in zijn besluit. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u in bezwaar gaan bij degene die het besluit heeft genomen.