Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: wat gebeurt er met de honden bij een echtscheiding?

Deze niet-alledaagse vraag heeft een rechter voorgelegd gekregen. Oneens over wie de honden, de Jack Russels Milo en Herman, na hun echtscheiding mag houden, besluit een man de rechter in te schakelen met het verzoek zowel Milo als Herman aan hem toe te wijzen.

Wat staat er in de huwelijkse voorwaarden?
Belangrijk is wat er tussen de echtgenoten is afgesproken. Zijn er bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden opgesteld (of bij een geregistreerd partnerschap: partnerschapsvoorwaarden)? En zo ja, wat voor afspraken staan daarin vermeld over de eigendom van gemeenschappelijke zaken?* In de huwelijkse voorwaarden worden de honden niet genoemd. Omdat er niets is geregeld, zijn beide honden gezamenlijke eigendom. Dat wil zeggen dat beide echtgenoten evenveel recht hebben op de honden.

Creatieve rechter
Wat is de oplossing? Een omgangsregeling voor de honden? De rechter beslist dat elk van de echtgenoten één hond krijgt en heeft een creatief idee om te bepalen wie welke hond krijgt: het lot mag beslissen! Het opgooien van een munt moet duidelijk maken wie welke hond krijgt. De echtgenoten zijn het hiermee eens en zo gezegd, zo gedaan. De uitkomst? De vrouw krijgt Milo, de man mag Herman houden.

Moraal van het verhaal
Het is lastig om discussies en rechtszaken als deze te voorkomen. Wilt u dat wel zoveel mogelijk? Maak dan goede afspraken met elkaar. Dat kan in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden die door een notaris moeten worden opgesteld.

* Hoewel dieren, en dus ook de twee Jack Russels, juridisch gezien geen zaken (meer) zijn, zijn de wettelijke regels met betrekking tot zaken nog wel op hen van toepassing.

Bron: Uitspraak van 4 februari 2011 Voorzieningen rechter Rechtbank Groningen, LJN: BQ0148