Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe gaat de boedelverdeling in zijn werk?

1. Maak een inventarisatie
Het maakt voor een verdeling van de (in)boedel niet uit of u nu in uw samenlevingsvorm hebt bepaald dat u allebei voor de helft eigenaar van alle goederen bent, of dat u hebt afgesproken over bepaalde goederen gemeenschappelijk eigenaar te zijn. U doet er goed aan om een uitgebreide inventarisatie te maken van de goederen die verdeeld moeten worden. Onder de (in)boedel valt alles wat een waarde heeft, bijvoorbeeld een bankstel, servies en een auto. Sieraden, kleding en erfenissen of schenkingen zijn niet automatisch gemeenschappelijk eigendom. Deze goederen (ook wel verknochte goederen genoemd) behoren toe aan degene die hiervan eigenaar is en hoeven niet altijd meegenomen te worden in de boedelverdeling.

2. Bepaal de waarde
Om tot een eerlijke verdeling te kunnen komen, moet u de waarde van de (in)boedel bepalen. Een taxateur kan helpen om een reĆ«le waarde voor de goederen vast te stellen.

3. De daadwerkelijke verdeling
U heeft de mogelijkheid alles op waarde te verdelen, via gesloten beurzen (dus puur op wat u zou willen hebben) of in onderling overleg. Houd daarbij ook rekening met goederen met een emotionele waarde. Het is van belang dat u hierbij tot een verdeling komt die voor u en uw (ex-)partner redelijk is.