Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn partner en ik gaan scheiden en ik wil nu een huis kopen. Mag dat?

Ja, dat mag u doen. Getrouwd zijn in gemeenschap van goederen betekent dat alle bezittingen en inkomsten, maar ook alle schulden van u en uw partner gemeenschappelijk zijn. Dit wordt de ‘(huwelijks)gemeenschap’ genoemd. De gemeenschap eindigt op de dag dat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Daardoor valt een woning die door een van de echtgenoten wordt gekocht na indiening van het verzoekschrift niet meer binnen de huwelijksgemeenschap. De andere echtgenoot verkrijgt zodoende geen eigendom of andere rechten op de nieuwe woning.

Mocht u na het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank toch met elkaar verder willen en de echtscheiding intrekken, dan valt het aangekochte huis weer gewoon in de huwelijksgemeenschap. Dat betekent dat het van u en uw partner gemeenschappelijk is. De gemeenschap herleeft dan met terugwerkende kracht.

Tip
Let bij het aankopen van de woning op de wijze van financieren. Aan lopende gezamenlijke verplichtingen moet u blijven voldoen totdat wijzigingen bij de bank zijn doorgevoerd. Raadpleeg uw bank voor meer informatie over gezamenlijke bankproducten.