Er is een fout opgetreden in dit component.

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Is het niet mogelijk om samen tot afspraken te komen of is een van de partners het niet eens met de echtscheiding, dan hebben beide partners een eigen advocaat nodig. Het verzoekschrift zal door een van deze advocaten worden ingediend bij de rechtbank.

Let op: zijn er kinderen in het spel?
Afspraken over de minderjarige kinderen moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit plan is in principe verplicht: zonder ouderschapsplan neemt een rechter het verzoek tot echtscheiding niet in behandeling, tenzij het de ouders echt niet lukt om tot afspraken te komen. Dit zal in het verzoekschrift vermeld moeten worden.

Hoe verloopt de procedure?
Tegelijk met het verzoekschrift kan een verzoek om nevenvoorzieningen worden ingediend. Hiermee wordt aan de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over bijvoorbeeld de volgende zaken:

  • gezag over en omgang met de kinderen;
  • alimentatie;
  • boedelverdeling;
  • huur van de echtelijke woning.

Is de andere partij het niet eens met het echtscheidingsverzoek of de gevraagde voorzieningen? Dan kan deze een verweerschrift indienen. Als alle stukken binnen zijn bepaalt de rechter vaak een datum voor een zitting om de zaak mondeling te behandelen. De rechter kan dan met beide partners overleggen over de zaken rondom de scheiding. Na de zitting volgt een uitspraak door de rechter. Deze uitspraak heet een beschikking.

Na de uitspraak: hoger beroep?
Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Houd rekening met de termijnen: binnen drie maanden na de uitspraak van de rechter moet u in hoger beroep gaan. Een hogere rechter bekijkt uw zaak dan opnieuw.

Let op! Echtscheiding pas definitief na inschrijving in de registers van de burgerlijke stand
Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, is de echtscheiding nog niet definitief. Dat is pas na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Bij de uitspraak van de rechter zit een akte van berusting. Door het ondertekenen van deze akte geven beide partners toestemming tot het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. De echtscheiding wordt zo direct na de uitspraak van de rechter al definitief. Wordt de akte van berusting niet door beide partijen ondertekend? Dan kan de uitspraak pas worden ingeschreven als de termijn om hoger beroep in te stellen is verlopen. Dat is dus na drie maanden.