Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is een ouderschapsplan?

Als u gaat scheiden, moet u een ouderschapsplan maken. Hierin legt u de afspraken over uw minderjarige kinderen vast. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de omgang met de kinderen;
  • de wijze van het geven van informatie over de minderjarige kinderen;
  • de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.