Let­sel­scha­de­hulp bij DAS

Een aanrijding in het verkeer, een uitglijer over een plas shampoo in de supermarkt of een valpartij over een losse stoeptegel van de buren. U kunt op verschillende manieren bij een ongeval betrokken raken en letselschade oplopen. Het is dan goed om te weten dat DAS u geheel kosteloos bij kan staan.

Bent u verzekerd bij DAS? Meld uw zaak online aan.
Bent u niet verzekerd? Ook dan kunnen wij u helpen. Bel ons voor een advies op maat: (020) 6517 215. Of vraag een gratis adviesgesprek aan.


Vrijblijvend advies bij letselschade

  • Gratis en geheel vrijblijvend telefonisch intakegesprek.
  • Direct contact met een letselschadejurist.
  • We bekijken of er een aansprakelijke partij is en of we een schadevergoeding kunnen vorderen.
  • Wat doen wij voor u?
  • Onze werkwijze
  • In de praktijk
  • Veelgestelde vragen

Kosteloos de schade verhalen

Een verkeersongeluk of bedrijfsongeval. Dramatische gebeurtenissen die stuk voor stuk een grote impact kunnen hebben op uw inkomen. Is er een aansprakelijke partij? Dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding, bijvoorbeeld in het geval van een whiplash. Wij kunnen voor u geheel kosteloos de schade verhalen. Onze kosten worden namelijk door de aansprakelijke partij vergoed.

Wilt u meer informatie over onze hulp bij letselschade? Onze letselschadejuristen beantwoorden graag al uw vragen én geven vrijblijvend advies. U kunt ons bellen op (020) 651 7215, wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 uur.

Bent u al verzekerd via DAS?
Dan kunt u uw letselschade zaak direct bij ons aanmelden.

Meer informatie
Lees ook onze brochure Letselschadehulp (PDF).
Of download de gratis informatiegids over letselschade.

Hoe gaat on­ze let­sel­scha­de­ju­rist voor u aan de slag?

De letselschadejuristen van DAS volgen onderstaand 5 stappenplan, om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Stap 1: Opvragen van relevante gegevens
Uw letselschadejurist verzamelt zoveel mogelijk gegevens. Hij schrijft de aansprakelijke partij aan, informeert bij getuigen en vraagt het proces verbaal op. Met deze informatie wordt bepaald of de aansprakelijke partij verantwoordelijk kan worden gehouden voor uw letselschade. De letselschadejurist overlegt daarna met u of een schadeclaim haalbaar is.

Stap 2: Begeleiding

Uw letselschadejurist treedt op als uw persoonlijke belangenbehartiger. Hij vraagt uw medische gegevens op, om daarmee de hoogte van de schadeclaim te kunnen onderbouwen.

Stap 3: Aanvragen voorschotten
Is de aansprakelijkheid erkend? Dan vraagt uw letselschadejurist de aansprakelijke partij om een voorschot op uw schadevergoeding. Mocht het nodig zijn, dan kan uw jurist meerdere malen om voorschotten vragen, tijdens de looptijd van uw schadeclaim.

Stap 4: Definitieve schadevergoeding
Uw zaak kan pas afgerond worden, als u weer volledig bent hersteld. Helaas kan het ook gebeuren dat uw klachten niet verdwijnen. In dat geval kan een medisch deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomstige) schade bepalen.

Stap 5: Afronding
Na stap 5 kunnen er drie situaties ontstaan:

1. De aansprakelijke partij gaat akkoord
Als de aansprakelijke partij bereid is het gevraagde schadebedrag te betalen, kunnen wij uw zaak snel afwikkelen.

2. De aansprakelijke partij doet een tegenbod
Als de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevraagde schadebedrag en een tegenbod doet, dan ontstaat meestal een onderhandelingsfase, waarbij vaak alsnog een overeenkomst volgt. Uw letselschadejurist onderhandelt namens u met de aansprakelijke partij en informeert u hierover.

3. De aansprakelijke partij wil niet onderhandelen
Als de aansprakelijke partij het niet eens is met het gevraagde schadebedrag en ook niet wil onderhandelen, dan adviseren wij u over de haalbaarheid van uw schadeclaim in een gerechtelijke procedure.

Maak een afspraak
Een ge­luk bij een on­ge­luk

"Een man uit Amsterdam wordt al tijden gestalkt door zijn ex-vriendin. Op een dag wordt hij moedwillig aangereden en belandt hij in het ziekenhuis met een gebroken rugwervel. Uit het politierapport blijkt dat de ex-vriendin verantwoordelijk is voor het ongeluk.

De man doet een beroep op Letselschadehulp van DAS. De letselschadejurist van DAS beoordeelt dat de zaak zo sterk is, dat DAS de juridische behandelings- en expertisekosten op zich neemt.

Deze kosten verhalen we op de verzekeringsmaatschappij van de ex-vriendin. De DAS-jurist dient met succes een claim in voor de materiële en persoonlijke schade, inclusief de gevolgschade voor de lange termijn. Want ook al maakt de man het naar omstandigheden goed, er moet helaas rekening worden gehouden met schade in de toekomst."

Download de gratis letselschadegids

Gratis informatiegids letselschade
Download gratis gids >